Adda

Limprodukter og grunning

ADDA FROSTFRI SL

Limprodukter, tilsetning

 

Adda Frostfri SL er et frysepunktsenkende, herdingsakselererende og kloridfritt tilsetningsstoff som er spesielt tilpasset til Adda Skiferlim/Steinlim sett ved bruk under lave temperaturer hvor det er mulighet for frost.

Adda Frostfri SL kan også brukes til andre sementmørtler.

 

Bruksområder:

Brukes til Adda Skiferlim/Steinlim sett og andre sementmørtler for å senke frysepunktet ned til -10ºC. Produktet gir raskere herding, og hindrer frostskader før mørtelen er herdet. Anbefales spesielt vår og høst når det er risiko for nattefrost.
Gir ikke økt korrosjon på armering.

Kan medføre saltutslag, men dette forsvinner ved værpåkjenning.

 

Bruksanvisning:

Forarbeid

Adda Frostfri SL kan brukes i flislim eller mørtel. Forarbeidet blir da det samme som ved flislegging eller muring.

Se til at det ikke ligger is på underlaget før arbeidet påbegynnes. Tilsett Adda Frostfri SL i Adda Skiferlim/Steinlim sett eller sementmørtel hvis det er fare for kuldegrader før lim/mørtel herder. Adda Frostfri SL vil senke frysepunktet slik at lim/mørtel herder selv om det er kuldegrader. Det anbefales at blandevann er lunkent, og at pulver og eventuelle tilsetninger er temperert ved bruk i lave temperaturer. Tildekking vil gi raskere herding og økt frostbeskyttelse.

Dersom Adda Frostfri SL brukes ved muring, skal den benyttes på hele fasaden for å unngå fargeforskjell i fugene.

Adda Frostfri SL erstatter vannmengden (1 liter) som benyttes til 20 kg Adda Skiferlim/Steinlim – sett m/2 kg heftforsterker (ref. bruksanvisning på Adda Skiferlim/Steinlim sett).

Forventes temperaturer lavere enn -5 ºC før massen er herdet, bør man i stedet for vann, benytte Adda Frostfri SL til justering av konsistens. Til sementmørtel blandes Adda Frostfri SL i blandevannet avhengig av temperatur etter følgende tabell: ned til -5ºC : 0,25 liter til 1 liter vann ned til -10ºC : 0,4 liter til 1 liter vann.

PRODUKTDATAARK

TOPFLEX

Grunning/Primer

 

Vannfast, elastisk dispersjon til bruk som fuktsperre på plater.
Brukes også som grunning under KOMBIFLEX eller KVIKKFLEX smøremembran, før liming av fliser og under ADDA avretningsmasser. Grunning med TOPFLEX hindrer at fukten trekkes ut av flismørtelen for raskt.

Den gir bedre vedheft på underlag som:

 • Gipsplater
 • Betong
 • Puss
 • Vinylbelegg
 • Gamle fliser

Grunning med TOPFLEX under avretningsmasse gir mindre luftporer i overflaten og faren for bom reduseres.

 

Bruksområder:

Innendørs/utendørs til gulv og vegg. Brukes også til våtrom. Velegnet som grunning på gips-, fiber- og sponplater samt som grunning for å oppnå full vedheft til underlag av gamle fliser og vinyl.

 

Bruksanvisning:

Forarbeid
Underlaget skal være rengjort, støvsuget og fritt for fett og vann.

Blanding
TOPFLEX brukes ublandet på gips-, fiber- og sponplater. Til grunning på sugende underlag av betong eller puss bør TOPFLEX blandes med vann i forholdet 1:2.

Påføring
Påføres underlaget med kost eller rull. Minimum 6°C i luft/underlag. Straks grunningen kjennes tørr, kan montering av fliser påbegynnes (ca. 15 min. ved 23°C). Som grunning for selvjevnende flytsparkel bør den tørke minst en time.

Rengjøring
Redskap rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. Herdet TOPFLEX fjernes med lynol.

PRODUKTDATAARK

TOPCRETE

Fliselim/FIX (grå)


Plastforsterket, sementbasert fliselim for montering av:

 • keramiske fliser
 • mosaikk
 • limtegl
 • dekorstein
 • skifer
 • klinker
 • fasadestein

På grunn av fleksibilitet, smidighet og gode hefteegenskaper er limet velegnet på gulv med varmekabler. Limet er diffusjonsåpent og vannfast.

 

Bruksområder

Inne og ute til vegg, gulv, våtrom og varmegulv. Egnet til underlag av puss, mur, betong, brannmur, gipsplater og gamle fliser. Kan ikke brukes på sponplater.

 

Bruksanvisning

En forutsetning for et godt resultat er grunning/priming av underlaget med ADDA TOPFLEX, korrekt blandingsforhold, bruk av riktig tannsparkelstørrelse (4-10 mm) og temperatur over +6°C. For legging av fliser/stein ute, store fliser, eller gulv som utsettes for store belastninger, skal det påføres lim på baksiden av flisene for å sikre full kontakt. Er det annet materiale i underlaget enn det som beskrives, må man innhente skriftlig dokumentasjon på at produktet kan benyttes. Vær oppmerksom på oppbevaring og holdbarhetsdato. Alle oppgitte tider er veiledende, og forutsetter en temperatur på +23 °C i luft/underlag/materiale samt en luftfuktighet på 50%. Max vanntilsetning skal ikke overskrides.

SE PRODUKTDATABLAD FOR MER INFORMASJON

Forarbeid
Underlaget skal være rent og uten fett og støv. Gipsplater og keramiske fliser skal grunnes med TOPFLEX. Glatte flater bør rubbes med grovt sandpapir før grunning med TOPFLEX. Betong, mørtel og sparkel bør grunnes med TOPFLEX blandet 1:2 med vann. I våtromssoner smøres underlag med KOMBIFLEX eller KVIKKFLEX smøremembran.

Blanding
Vannforbruket er ca. 1,25 l pr. 5 kg pose og ca. 5 l pr. 20 kg sekk. Pulveret helles i vannet under kraftig omrøring. La blandingen stå i ca. 3 min. før den røres opp igjen til en smidig konsistens. Vannmengden må ikke overskrides vesentlig. Lim som har begynt å stivne må ikke blandes med mer vann.

Påføring
TOPCRETE Fliselim/FIX trekkes på underlaget med en tannsparkel. Flisene monteres innen 20 min. Overflaten må ikke være skinntørket. Flisen presses og vris på plass slik at full vedheft oppnås. Varmekabler bør ikke settes på før etter 14 dager.

Fuging bør ikke påbegynnes før limet er herdet og tørt. PERLEFUG, PROFFUG eller GROVFUG anbefales. På mur, puss og betongunderlag kan arbeidet utføres etter 1 døgn. På ikke-sugende underlag må man vente i minst 3 dager før fuging.

Rengjøring
Redskaper rengjøres umiddelbart med vann.

 

PRODUKTDATAARK

ADDA SETTEMØRTEL

Limprodukter 

ADDA SETTEMØRTEL er en tørrmørtel sammensatt av sement, sand, plastpulver og akselerator.

ADDA SETTEMØRTEL brukes i tykkelser fra 3 – 40 mm. Må en bygge høyere enn 40 mm, må dette skje i flere sjikt.

ADDA SETTEMØRTEL kan tilsettes sand, Bruk 1 vektdel ADDA SETTEMØRTEL til 1/2 vektdel 0 til 2mm sand.

ADDA SETTEMØRTEL binder og herder raskt, noe som gjør at den herder relativt raskt ned til 0 grader.  Brukstiden ved + 20 °C ca. 45 – 60 min. Lavere temperaturer forlenger- og høyere temperaturer forkorter brukstiden.

 

Bruksområder

Liming og fuging av skifer, granitt, diverse heller, kantstein, betongstein o.l. mot asfalt eller betong.

 

Bruksanvisning

Underlag:

Flaten må være ren og fri for støv, fett og løse partikler. Forvanning anbefales i varmt vær eller ved sterkt sugende underlag, men unngå fritt vann på flaten. Etter regnvær tørkes overflaten med f.eks. en propanflamme.

Blanding: Vannmengde: 3,6 – 4,0 liter vann til 20 kg ADDA SETTEMØRTEL. Hell først ca 3,6 liter rent vann i blandekaret og tilsett ADDA SETTEMØRTEL. Bland minimum 2 minutter til en klumpfri homogen masse. Juster til ønsket konsistens med resten av vannet, og bland i ytterligere 1 min. 4,0 liter vann per 20 kg ADDA SETTEMØRTEL gir en lett bearbeidelig konsistens. Mørtelen kan ved mindre arbeider blandes med en kraftig drill. Mindre mengder blandes for hånd. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes ved større arbeider. Bland ikke mer masse enn det som benyttes i løpet av 45 – 60 min. Masse som er begynt å stivne, kastes.

 

Påføring – Liming av heller og stein: 

ADDA SETTEMØRTEL fordeles jevnt utover underlaget ved hjelp av f.eks en murerskje eller rettholt. Hellene/steinen legges i massen og trykkes ned. Gummiklubbe anbefales til arbeidet. Det bør ligge et så tykt lag med ADDA SETTEMØRTEL at massen «tyter frem» på alle kanter. Settemørtel som blir liggende på hellene/steinen må umiddelbart vaskes vekk. Luftrom under hellene/steinen må ikke forekomme. Vann vil legge seg i luftrommet og forårsake frostsprengning med det resultat at hellene/steinen kan løsne eller briste. Ved bygging med ADDA SETTEMØRTEL pga ujevnt underlag eller tykkelsesforskjell på hellene/steinen, blandes ADDA SETTEMØRTEL til en stivere konsistens. I dette tilfellet må underlaget og hellene/steinene grunnes med en tynn velling av Adda Settemørtel og vann.

Fuging:

Bland ADDA SETTEMØRTEL til en smidig konsistens. Sørg for at settemørtelen metter fugene helt. For å sikre ekspansjon til gatekantstein skal hver 4-5 stein ikke fuges. Dette vil gjøre at en vil kunne ta opp noe bevegelse. Adda Settemørtel er også godt egnet til fuging av betongelementer.

Herding og etterbehandling:
Beskytt hellene/skiferen mot frost og sterk sol den første uken. Ved liming av fliser/stein utendørs, skal det legges etter Byggkeramikkforeningen bruks-anbefalinger for montering av fliser ute. www.byggkeramikkforeningen.no.

ADDA SETTEMØRTEL anvendes kun ved temperaturer over + 2 °C, på frostfrie flater. Det kreves normalt ikke etterbehandling. Brukes Adda Settemørtel som en støp bør overflaten ettervannes ved varmt og tørt vær. En membranherder kan også benyttes umiddelbart etter støping.

PRODUKTDATAARK

Weber

Limprodukt

WEBER SKIFERLIM

Limprodukter 

Weber Skiferfug er en spesialmørtel for fuging av skifer på gulv og vegg.

Den kan også brukes til muring av skifermurstein og fuging av limtegl. Egnet for bruk både ute og inne.

Weber Skiferfug er laget av lavalkalie sement, gradert sand samt stabiliserende og plastiserende tilsetningsstoffer.

Materialforbruk: Ca. 2,1 kg gir 1 liter ferdig masse.

Vannbehov: Jordfuktig konsistens: 3,1 liter/25 kg sekk
Tungtflytende konstistens: 4,4 liter/25 kg sekk
Tilslag: Natursand 0-0,5 mmBrukstidCa. 2 timer
Farge: Leveres i farge grå eller koksgrå

Trykkfasthet

7 døgn:
Jordfuktig: 20 MPa.
Tungtflytende: 8 MPa

28 døgn:
Jordfuktig: 25 MPa.
Tungtflytende: 12 MPa

KONTAKT

Telefon 72 84 58 50
E-post: post@heimdalnaturstein.no

ADRESSE

Industriveien 75
7080 Heimdal (vis kart)
Trondheim

SOSIALE MEDIER:
TA GJERNE KONTAKT MED OSS

Godta våre vilkår og betingelser*

10 + 3 =